Inbound Marketing

’Inbound marketing’ is een klantvriendelijke methode om potentiële klanten met behulp van digitale media, zonder commerciële onderbrekingen, te ondersteunen tijdens hun oriëntatieproces.

’Inbound marketing’ is verre van nieuw, alleen gebeurt het nu veelal online.
Inbound marketing helpt bedrijven om beter gevonden te worden op internet door potentiële klanten die op dat moment op zoek zijn naar informatie.

Wat zou er gebeuren als uw medewerkers, en uw klanten uw bedrijf zouden gaan aanbevelen bij hun klanten en vrienden? Wat zou u dan kunnen besparen op uw advertentiekosten? Wat zou dat voor uw marge betekenen? 

Inbound marketing is gebaseerd op het principe: wordt gevonden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten, als advertenties, direct mailing, cold calling en cold canvassing.

Onderdelen van Inbound Marketing zijn:

  • Aandacht voor klantbeleving
  • Luisteren op internet (webcare)
  • Uw (online) imago
  • Inzet van sociale media
  • Wie bezoekt mijn website?